“We streven naar maximale transparantie”

In een periode van slechts anderhalf jaar digitaliseerde de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) haar volledige informatievoorziening met het geavanceerde software platform ‘Mozard Suite’. In 26 gemeenten en 4 provincies is het mogelijk digitaal aanvragen te doen, dossiers in te zien en de stand van zaken van projecten te volgen. Heleen Kooi, teammanager Proces en Informatie bij…