Hallo en welkom!

Welcome op de vernieuwde website zaakgerichtwerken! Zaakgericht werken staat enorm in de belangstelling. Maar wat houdt het in? Waarom denken steeds meer mensen dat het met zaakgericht werken wél gaat lukken de dienstverlening bij de overheid te verbeteren, waar eerdere pogingen met workflowmanagement- en documentmanagementsystemen steeds strandden? Deze website is bedoeld voor diegenen die bij…