Berichten nav de lancering van de nieuwe website zaaakgerichtwerken.nl

Wat is Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is een methodiek, ontwikkeld door de informatie-architect Corné Dekker, om de bureaucratie van een dienstverlenende organisatie te ordenen en daarmee te verbeteren. Kern van deze methodiek is de ‘zaak’. De ‘zaak’ staat voor een proces dat begint met een (interne of externe) klantvraag, dat eindigt met een ondubbelzinnig eindresultaat en waarvan in elk processtadium het verloop en de afhandelingssnelheid duidelijk moeten zijn.

Hallo en welkom!

Welcome op de vernieuwde website zaakgerichtwerken! Zaakgericht werken staat enorm in de belangstelling. Maar wat houdt het in? Waarom denken steeds meer mensen dat het met zaakgericht werken wél gaat lukken de dienstverlening bij de overheid te verbeteren, waar eerdere pogingen met workflowmanagement- en documentmanagementsystemen steeds strandden? Deze website is bedoeld voor diegenen die bij…

Zaakgericht registraties bijhouden?

Zaakgericht registraties bijhouden? Een zaak is een hoeveelheid werk waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten worden. Bij overheidsinstellingen komt die hoeveelheid werk vaak neer op het bijhouden van een registratie: het opvoeren of wijzigen van een object of subject in deze registratie. Zo leidt een aanvraag voor een parkeervergunning (een zaak) tot het opnemen van…

Waarom Zaakgericht Werken in het Onderwijs?

Zaakgericht Werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden uitgevoerd in een zaaksysteem en daarbij wordt flink bespaard op de kosten van een applicatielandschap. Hoe is de visie op Zaakgericht Werken toe te passen in het onderwijs? Welke werkprocessen kunnen allemaal worden uitgevoerd en welke veranderingen…